Met de voorjaarsbeurt doen we de volgende werkzaamheden.

 • Onderhoudssnoei
  • bomen
  • heesters
  • rozen
 • Afknippen vaste planten
 • Scheuren vaste planten (indien nodig)
 • Schoonmaken tuin
 • Gazon onderhoud
  • Eerste maaibeurt
  • Kantensteken
  • Verticuteren
  • Bijzaaien
  • Bemesten
 • Bemesten tuin
 • Individuele plantenzorg
 • Afvoeren tuinafval

Terug naar onderhoud.

MG1685